Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Ten mały kameralny ogród na terenie Stalowej Woli położony za wałem przeciwpowodziowym ciągle się zmienia. Polski Związek Działkowców wyróżnił Krokusa III miejscem w okręgowym konkursie na najpiękniejszy ogród. Jego urok jest znany w lokalnym środowisku.

Krokus cały czas rozkwita. Wsparcie finansowe samorządu terytorialnego, a w szczególności docenianie społeczności działkowców przez Prezydenta Miasta zaowocowało pozytywnymi zmianami w otoczeniu ogrodu. Wyremontowano drogę dojazdową, najazdy na wały, a także wykonano solidny parking przed bramą wjazdową od strony oczyszczalni.

Dzięki otrzymanej dotacji zarząd wyremontował część ogrodzenia zewnętrznego, a w bieżącym roku siedzibę władz ogrodu, będące jednocześnie miejscem spotkań integracyjnych działkowców. Wrzesień jest okazją do podsumowania sezonu, pochwalenia się plonami,wyróżnienia nagrodami właścicieli najpiękniejszych działek. Nagrodami w kolejnych latach były budki lęgowe dla ptaków, hotele dla owadów, a w roku bieżącym bony pieniężne.

Działkowcy Ogrodu KROKUS to życzliwi,weseli ludzie, którzy kochają śpiew, taniec i smaczne jadło.